Τα ψάρια και θαλασσινά απαιτούν ευέλικτες λύσεις συσκευασίας που είναι διαυγείς, ελκυστικές αλλά και παραδοσιακές στο μάτι του καταναλωτή. Είναι ζωτικής σημασίας η συσκευασία να είναι στεγανή, να βοηθά στην επέκταση διάρκειας ζωής των ψαριών και των θαλασσινών, ενώ ταυτόχρονα να αποτρέπει τυχόν φθορές και επιμολύνσεις.
Η Kapelis Packaging παρέχει εξειδικευμένες συσκευαστικές λύσεις για παράταση της διάρκειας ζωής ψαριών και θαλασσινών που δίνουν επιπλέον προστασία, όπως: ειδικές απορροφητικές σερβιέτες, οριζόντιες και κάθετες μηχανές συσκευασίας, φιλμ και μηχανές συρρίκνωσης, σακούλες και μηχανές κενού, φιλμ και μηχανές θερμοδιαμόρφωσης, φιλμ skin pack, σκεύη, κλειστικά φιλμ, ψηνόμενες σακούλες, κα.

Ελληνικα