Μηχανήματα Δευτερογενούς Συσκευασίας και Επιπρόσθετος Εξοπλισμός

Μηχανήματα Δευτερογενούς Συσκευασίας και Επιπρόσθετος Εξοπλισμός

Μηχανήματα Δευτερογενούς Συσκευασίας και Επιπρόσθετος Εξοπλισμός

Η δευτερογενής συσκευασία είναι απαραίτητη για μιά ευκολότερη μεταφορά, ευκολότερη φόρτωση και εκφόρτωση και μείωση του κινδύνου βλάβης/τραυματισμού του προϊόντος. Η παρουσία στη γραμμή προϊόντων επιτρέπει να εξοπλίζονται οι επιχειρήσεις με ολοκληρωμένες λύσεις στον τομέα της πλήρωσης και συσκευασίας, επιτρέποντας την πλήρη αυτοματοποιημένη παραγωγική διαδικασία.
Στην Kapelis Packaging προσφέρουμε μηχανές από σχηματισμού χαρτοκιβωτίου ημιαυτόματες ή πλήρως αυτόματες, συρρικνωτικές μηχανές για ομαδικές συσκευασίες και μηχανές παλετοποίησης που τυλίγουν ένα προϊόν με stretch φιλμ.
Με τις εξαιρετικά εξειδικευμένες μηχανές που προσφέρουμε στην Kapelis Packaging, υπάρχει πάντα ανάγκη για συγκεκριμένο εξοπλισμό που σχετίζεται με τον πελάτη, ο οποίος εξυπηρετεί μοναδικούς σκοπούς. Ορισμένα παραδείγματα πρόσθετου εξοπλισμού είναι τα ακροφύσια με διαφορετικές διαστάσεις και χρήσεις, ετικετέζες, μεταφορείς τροφοδοσίας και ανιχνευτές μετάλλων.


Δείτε εδώ video: μηχανήματα δευτερογενούς συσκευασίας και επιπρόσθετος εξοπλισμός

Call Now Button